kapitalistički

kapitalistički
• capitalistic

Serbian-English dictionary. 2013.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kapitalistički — kapitalìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na kapital, kapitaliste ili kapitalizam SINTAGMA kapitalistički sustav, v. kapitalizam ETIMOLOGIJA vidi kapital …   Hrvatski jezični portal

  • kapitalìstički — pril. na način kapitalista, u skladu s načelima kapitalizma …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kapitalìstičkī — prid. koji se odnosi na kapital, kapitaliste ili kapitalizam [∼ sustav] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kapitalistički — kapitalìstički pril. DEFINICIJA na način kapitalista, u skladu s načelima kapitalizma ETIMOLOGIJA vidi kapital …   Hrvatski jezični portal

  • revolúcija — revolúcij|a ž 1. {{001f}}korjenita promjena u političkim, društvenim i ekonomskim odnosima, izvedena nasilnim putem [Francuska ∼a; Oktobarska ∼a] 2. {{001f}}korjenit preobražaj, preokret na nekom polju života i rada (shvaćanju, psihi, kulturi i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • revolucija — revolúcija ž DEFINICIJA 1. korjenita promjena u političkim, društvenim i ekonomskim odnosima, izvedena nasilnim putem [Francuska revolucija; Oktobarska revolucija] 2. korjenit preobražaj, preokret na nekom polju života i rada (shvaćanju, psihi,… …   Hrvatski jezični portal

  • Marx — Marx2 (izg. mȁrks), Karl (Heinrich) (1818 1883) DEFINICIJA njemački filozof, ekonomist i društveni teoretičar; razvio dijalektički/historijski materijalizam na osnovi Hegelove dijalektike; zajedno s F. Engelsom autor Komunističkog manifesta… …   Hrvatski jezični portal

  • kapitalizam — kapitalìzam m <G zma> DEFINICIJA ekon. sociol. društveno ekonomski sustav koji se zasniva na privatnom vlasništvu i slobodnom poduzetništvu, tržišnoj konkurenciji kapitala i radne snage; kapitalistički sustav, usp. glavničarstvo ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”